Ostutingimused

Kehtiv alates 01.01.2020.a

Ehtemaailm.ee klientide isikuandmed ja andmed Tellija poolt sooritatud tellimuste kohta on konfidentsiaalsed ning neid kasutatakse vaid tellimuste täitmiseks. Andmed edastatakse vaid AS Eesti Post asutusele, Cargobuss OÜ-le või DPD Eesti AS-le tellimuse täitmiseks. Ostja on kohustatud sisestama oma postiaadressi ka juhul, kui kättetoimetamise valikuks on pakiautomaadid. Vastav nõue tuleb raamatupidamise seadusest arvel nõutud kohustuslike rekvisiitide osast. 

Ostutingimused
Käesolevad lepingutingimused kehtivad Salista OÜ (edaspidi MÜÜJA) ja Tellija (edaspidi OSTJA) internetipoes aadressiga www.ehtemaailm.ee
Ostja tellitud kaupade ostu-müügi tellimuslepingud kaupade suhtes loetakse sõlmituks peale tellimuse esitamist Ostja poolt ja tellimuse kinnituse saamist Müüja poolt.

Omandireservatisoon
Kuni kauba hinna täieliku tasumiseni on kaup Salista OÜ omand.

Ostja õigused ostu-müügilepingust taganemisel
Ostjal on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügi tellimuslepingust. Kõikidele Ehtemaailm e-poest ostetud toodetele, va seadusest tulenevad erijuhud, kehtib vastavalt seadlusandlusele 14 päevane ostu-müügilepingust taganemisõigus. 14-päevane taganemisõigus ei kehti lepingule, mille esemeks on (VÕS § 53 lg 4):

  • ehe, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi - näiteks spetsiaalselt tellitud suurustega sõrmused
  • ehe, mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt - näiteks nimeketid või muud isikliku sümboolikaga tooted

Lepingust taganemiseks peab Ostja tegema Müüjale vastavasisulise avalduse e-meili teel info@ehtemaailm.ee ning seejärel tagastama www.ehtemaailm.ee-st tellitud kauba originaalpakendis. Kui kaubaga oli kaasa arve (juriidiliste isikute puhul), tuleb tagastada ka originaalarve. Kaup tuleb tagastada 14 päeva jooksul alates avalduse tegemisest (VÕS § 562 lg 1), lepingust taganemiseks piisab taganemisavalduse saatmisest seaduses näidatud aja jooksul.
Tagastatud kauba ja selle kätte toimetamiseks kulunud postikulu kantakse kogusummana  tagasi samale arvelduskontole, millelt Ostja tasus kauba eest. Müüja tagastab raha Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest Müüjani (VÕS § 561 lg 1). Lepingust taganemisel toimub paki tagasisaatmiskulude hüvitamine poolte kokkuleppel, kusjuures kuni 10 EURi suuruse kaubaga seotud tagastuskulu kannab ostja (VÕS § 194 lg 4).

Pretensiooni esitamise õigus
Ehtemaailm.ee võtab pretensioone vastu lepingutingimuste mittevastavause eest kahe aasta jooksul (VÕS § 218 lg 2). Pretensiooni ei ole võimalik esitada kauba selle konkreetse puuduse osas, mille olemasolust oli Ostja teadlik enne ostu-müügilepingu sõlmimist (defektiga märgitud tooted - vastaval kaubal on oluliselt alandatud müügihinda).  Ehtemaailm.ee ei rahulda pretensioonie, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest või toote kulumisest.
 
Lepingutingimuste mittevastavause  korral võib Ostja oma seadusest tulenevate pretensioonide esitamise õigust kasutada teavitades toote lepingutingimustele mittevastavusest Müüjat kahe kuu jooksul alates selle puuduse avaldumisest (VÕS § 220 lg 1).

Müüja õigused ostu-müügilepingust taganemisel
Ehtemaailm.ee-l on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügi tellimuslepingust taganeda, kui Ostja ei ole arvet tasunud või kui tellitud kaubavaru on lõppenud. Ehtemaailm.ee-l on õigus muuta käesolevaid lepingu tingimusi ühepoolselt ilma, et tal oleks kohustust teatada sellest kirjalikult e-keskkonna vahendusel Ostjatele. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne tingimuste muutmist, siis kehtivad tema ostu-müügilepingule tellimuse hetkel määratud lepingutingimused.
Ehtemaailm.ee-l on õigus mistahes ajal teha e-poe hindades ja ostu-müügi tingimustes muutusi ilma Ostjaid sellest eelnevalt teavitamata.
Ehtemaailm.ee ei vastuta mistahes tehniliste probleemide tõttu (e-poe kasutamise tõrked) Ostjale võimaliku tekkiva kahju eest, sh. tellitud toote hilisema kättetoimetamise eest. Siinkohal on mõeldud müüjast mitte olenevaid tehnilisi probleeme nagu näiteks internetiühendust katkestused, serveri rikked jms.
Lõppsätted käesolevatele lepingutingimustele ja ostu-müügi tellimuslepingutes on arvestatud Eesti Vabariigi seadusandlust. Lepingu tingimusi puudutavad erimeelsused püütakse lahendada eelkõige läbirääkimiste teel.

Probleemide ilmnemisel on soovitav alati ühendust võtta, muidu jäävadki lahendused tulemata!

info@ehtemaailm.ee või telefoni teel: 5 249 429